MILAN MICHALKO, MBA

„Jen zevšednět mi nedej, Bože“ (Vítězslav Hálek) Toto je slogan, který vyjadřuje i moje životní přání. Chci být součástí nových a nevšedních věcí, které přinášejí nové poznání a porozumění.

Lektorské a přednáškové zkušenosti v zahraničí:
  • Bo (Sierra Leone), DeKalb (USA), Harlidgen (USA), Kraľova Lehota – CampFest (SK), Severodoněck (Ukrajina) a další
Lektorské a přednáškové zkušenosti v ČR:
  • Axia Management Academy z. ú. Praha, Kudy-kam Ostrava, CityChurch Ostrava a další
Pracovní zkušenosti:
  • Zakladatel, majitel Ethics s.r.o. – 2004 až dosud
  • Member of the Josiah Venture Board – Wheaton (USA) – 2014-2017
  • Country leader Josiah venture Czech republic/KAM z.s. 2008 – 2018
  • Zakladatel a ředitel CityChurch.cz – 2018 až dosud

Mohu vám nabídnout

Workshopy

MyLife workshop

My Life workshop je interaktivní kurz pro ty, kteří procházejí střední částí života. V průběhu workshopů se prolínají prvky osobního sebezkoumání, mediální produkce a prvky Learning community. Workshop je veden podle mezinárodně uznávaných koučingových principů. Autorem kurzu je Dr. Dietrich Schindler (DE) a workshop v současnosti probíhá v 15 zemích Evropy a Asie. Workshop má pět hodinových setkání. Všechny setkání jsou vedeny formou otázek a vyplňování „mapy života“, kterou má každý účastník k dispozici. Témata jednotlivých lekcí jsou: Mince – Co utvářelo můj dosavadní život? Kniha – Chápat život jako knihu. Most – Co je cílem v mém životě? Náplast – Mínusy se mění v plusy. Hudba – Tóny v našem životě

Více informací: https://citychurch.cz/2014/07/15/mylife-workshop/

Proč jsme vůbec tady workshop

Potřebujete si ujasnit nebo obnovit odpověď na otázku „Proč jsem vůbec tady?” Workshop tvoří tři společné On-line setkání, které mají charakter learning community (učíme se a inspirujeme jeden druhého) a osobní studium. Po absolvování workshopu by měl mít každý účastník: porozumět osobnímu obdarování a talentům, porozumět na základě Bible duchovním záměrům, porozumět osobnímu povolání a to jak to zapadá do potřeb místního komunity nebo církve.

Semináře

Team profile – teambuilding

Team profile je teambuildingový nástroj, který definuje role jednotlivých pracovníků v týmu a jejich úroveň vedení. Aplikace Team profile předchází nebo uklidňuje napětí v týmech, které právě nejasností jednotlivých rolí vzniká.

Chazon

Chazon je slovo, které má původ v hebrejštíně a je hojně používáno ve starých hebrejských spisech. Konkrétně je použito v biblické knize Přísloví, kde ho král Šalomoun použil v tomto kontextu: 18. Slovo Chazon tedy znamená něco jako vidění, vize, smysl, něco jako vidění ve tmě. Dalo by se obrazně říct, že to, co člověk potřebuje v noci v temném lese je „Chazon“.V průběhu semináře si každý účastník u sebe zkoumá tři oblasti: Zkušenosti, hodnoty a obdarování. Průnik těchto tří oblastí ukazuje směr, kterým by se člověk měl ubírat v budoucnosti. Téma je převzato ze zdrojů lifechurch.tv.

25iQ – strategické přemýšlení

Každý z nás chce být součástí nějakého posunu nebo úspěchu. Žel cesta k tomu je složitá a většina lidí neví, jak být toho součástí nebo jak toho dosáhnout. 25iQ (znamená: 25 important questions / 25 důležitých otázek) pokládá otázky, které mají pomoci definovat směr a přivést člověka nebo tým ke konkrétním krokům správným směrem. Velmi jasně to už před 2000 lety vyjádřil autor velké části Bible – Apoštol Pavel, když napsal: Já tedy běžím ne jako bez cíle; zápasím pěstmi, ne jako bych tloukl do vzduchu, ale zasazuji dobře mířené rány… Bible, 1 Korintským 9:26-27.Téma 25iQ je rozděleno do oblastí: mise, vize, hodnoty, procesy a kroky.

Public speaking – veřejný projev

Seminář Public speaking je inspirován knihou „Přednášej jako na TEDu“ od Chrise Andersona. Na základě zkušeností z fenoménu TED talků radí řečníkům, jak být stejně úspěšní jako nejlepší řečníci na této platformě. Hlavní prvky tohoto semináře jsou: leitmotiv, propojení s publikem, vyprávění, vysvětlování, přesvědčování, mentální příprava, hlas a vystupování a inovace formátu.

Kázání / Inspirační slova

Náman Aramejský

Tři myšlenky z příběhu Námana Aramejského (Bible, Starý zákon) s konkrétní výzvou. Co je tvoje bílá skvrna ve tvém životě?, Bůh si používá lidi „beze jména“ a Poslouchání vs. poslušnost.

Mefibošet

Takřka zapomenutý příběh Jonatanova syna (Bible, Starý zákon). Na tomto příběhu je nádherně vidět co znamená Boží milost pro člověka, kterému: v bitvě zemřel jeho děd (král) a jeho otec, chůva spadla a při pádu mu zlomila obě nohy, byl přestěhován do země Lódebar – což znamenalo „země bez chleba“ a bylo mu změněno jméno na Mefibošet – což znamená „syn smůly – neštěstí“. Příběh se závěrem plným naděje a milosti.

Jan Milíč z Kroměříže

Zajímavý příběh z české historie – příběh obyčejného kluka ze 14 století, který se z chudobné vesničky dostal až na pozici císařského notáře Karla IV. Poté ho nadpřirozeně Bůh povolal k okamžitému odchodu z „kariéry snů“ do chudobných pražských ulic, aby šířil evangelium. Pán Bůh mu požehnal a stal se tak „předreformátorem“, který později inspiroval Jana Husa i celou reformaci 15. století. Jeho příběh, jak se díky jeho působení ke Kristu obrátilo 200 pražských prostitutek, se dostal i do slavné Muchovy Slovanské epopeje. Velmi inspirativní příběh i pro dnešní dobu.

Elíša

Co to bylo za člověka, že dlouho po tom, co zemřel jeho kosti křísily mrtvé? Na začátku Elíša (Bible, Starý zákon) pracoval na poli a celé dny a jeho výhledem byly „kraví zadky“. Obyčejný nezajímavý člověk. Pak přišlo Boží povolání, které Elíša poslechl. Bůh nenechává lidi bez výzev – stejně jako u Elíši čeká na jejich reakci.

1. Modlitba 1. církve

Příběh, ve kterém se „první církev“ (Bible, Nový zákon) v neuvěřitelném útlaku se nemodlí za ochranu nebo moudrost (jako se obvykle modlíme my), ale modlila se za odvahu. Velmi překvapující a motivační příklad, jak žít odvážný život v následování Ježíše Krista.

Jákob

Příběh biblického troublemakera (Bible, Starý zákon), kterého Bůh formoval například tím, že ho po všech „průšvizích“ vracel na místo prvního setkání s ním a ukazoval mu podstatu vztahu s Bohem.

Přednáška má dvě části: Vrať se do Bét-el, Bůh Jákobův a Benoni/Benjamin.

Samson

Jeden z nejznámějších a nejkontraverznějších příběhů z Bible – ze Starého zákona. V příběhu je takřka všechno, co má být součástí každého správného filmu – silný muž, vyhraný boj, krásná žena a happyend. Tento příběh má ovšem ještě mnohem víc co se můžeme naučit o mužské ješitnosti, ženské cílevědomosti nebo cestách, které vedou k velkým problémům. Série má čtyři témata: silný slabý muž, malé kroky k velkému problému, Dalila ví co chce a dva sloupy.